Cipomil

Cipomil

Predstavljamo vam ponudu proizvoda za pranje, čišćenje i dezinfekciju u PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI koje vam možemo ponuditi iz vlastitog proizvodnog programa

  • CIPOMIL D-45 (kiselo sredstvo za čišćenje i skidanje mliječnog kamenca sa pasterizatora, spremnika za mlijeko, sistema za mužu, cjevovoda, te svih vrsta posuda kod ručnog i u CIP postupcima pranja)
  • CIPOMIL F-55 (kiselo sredstvo za čišćenje mineralnih naslaga i hrđe sa površina izrađenih od nehrđajućeg čelika, željeza, stakla, keramike, plastičnih materijala i gume)
  • CIPOMIL F-75 (kiselo sredstvo za čišćenje te skidanje vodenog i pivskog kamenca sa površina izrađenih od nehrđajućeg čelika, željeza, stakla, keramike, plastičnih materijala i gume, te također i za CIP postupke pranja u punionicama alkoholnih i bezalkoholnih pića)
  • CIPOMIL K-15 (kiselo sredstvo za čišćenje i skidanje vodenog kamenca površina izrađenih od željeza, čelika, stakla, kiselootporne keramike i plastičnih materijala. Pogodan za čišćenje vodenog kamenca sa parnih kotlova, strojeva za pranje boca, cjevovoda i sl.)
  • CIPOMIL L-35 (alkalno sredstvo za pranje procesne opreme kako ručno tako i u CIP postupcima pranja, te za čišćenje tankova i kontejnera)
  • CIPOMIL L-50 (alkalno sredstvo za pranje procesne opreme kako ručno tako i u CIP postupcima pranja, te za čišćenje tankova i kontejnera)

te ostali proizvodi iz programa CIPOMIL.

Prikaz primjene CIPOMIL sredstava po granama industrije:

Prikaz primjene CIPOMIL sredstava po granama industrije